Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas įmonėms, kurios planuoja diegti energiją taupančias priemones

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas įmonėms, kurios planuoja diegti energiją taupančias priemones

Pristatome jau antrąją UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) bendrai įsteigtos Energijos efektyvumo finansavimo platformos (toliau – EEFP) finansinę priemonę, kurį yra skirta juridiniams asmenims, diegiantiems energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones, apimančias įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų) diegimą (įskaitant ir pastatų energetinių savybių gerinimą). 

Tai yra išskirtinė galimybė juridiniams asmenims, kurie jau įgyvendina energijos vartojimo audituose pateiktas rekomendacijas bei vysto energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus energijai imliose įmonėse.

Paskolą, skirtą energinio efektyvumo projektų įgyvendinimui, gali gauti kiekvienas juridinis asmuo, atitinkantis minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie yra apibrėžti Paskolų, skirtų energinio efektyvumo projektų įgyvendinimui, suteikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

Paskolos energinio efektyvumo projektų įgyvendinimui iš EEFP suteikiamos iki 10 metų laikotarpiui ir išmokamos dalimis už įgyvendintus projektus. Kiekvieno juridinio asmens pateikta paraiška bus individualiai vertinama ir nustatoma galima tikslinė siektinų įgyvendinti energinio efektyvumo projektų paskolos suma bei konkreti palūkanų norma. Konkreti pareiškėjui taikoma paskolos palūkanų marža nustatoma paraiškos vertinimo metu, kuri gali svyruoti tarp 4–8 proc.

Su Aprašu ir paraiškos forma galite susipažinti paspaudę ant šios nuorodos.

EEFP kviečia visus juridinius asmenis teikti paraiškas ir prisijungti prie energijos efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimo.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu  kub@vipa.lt