Kvietimas teikti paraiškas INEA inovacijų fondo paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas INEA inovacijų fondo paramai gauti

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Inovacijų fondo paramai (nuoroda čia), skirtai mažos apimties aplinką tausojančių technologijų projektams.

ES neseniai įkurtas Inovacijų fondas – viena didžiausių pasaulyje inovatyvių, aplinką tausojančių technologijų finansavimo programų, veikianti iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos lėšų. Jis svariai padės mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Tikimasi, kad šis fondas 2020–2030 m. paskirstys iki 10 mlrd. eurų inovatyvių technologijų plėtrai.

Inovacijų fondo kvietimas teikti paraiškas, paskelbtas gruodžio 1 d., skirtas mažos apimties – nuo 2,5 mln. iki 7,5 mln. eurų vertės – inovatyviems aplinką tausojantiems projektams, kurie jau išplėtoti ir paruošti masinei gamybai bei rinkai. Paramos lėšomis bus galima padengti iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Projektams pagal šį kvietimą, kuris galios iki 2021 m. kovo 10 d., numatyta skirti 100 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie kvietimą ir paraiškos dokumentus rasite čia (nuoroda).