Europos investicijų bankas remia energijos efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą Lietuvoje

Europos investicijų bankas remia energijos efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą Lietuvoje
  • Europos investicijų bankas (EIB) suteikė 12,5 mln. eurų paskolą UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) įkurtai Energijos efektyvumo finansavimo platformai.
  • Energijos efektyvumo finansavimo platforma juridiniams asmenims teikia paskolas, skirtas energijos vartojimo efektyvumui didinti ir saulės elektrinių plėtrai.
  • Energijos efektyvumo finansavimo platformos tikslas - teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines priemones, skirtas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomų energijos vartojimo efektyvumą didinančių projektų ir priemonių vystymui, kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas.

Lietuvos įmonės turės daugiau galimybių diegti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones, o gyventojai – patys tapti energijos gamintojais ir vartotojais. Naujos galimybės gauti finansavimą tokiems projektams padės efektyvinti energijos panaudojimą privačiame ir viešajame sektoriuose, taip mažinant energetinį priklausomumą nuo išorės energetinių šaltinių bei prisidedant prie klimato kaitos keliamų iššūkių įgyvendinimo.

Gauti finansavimą šiems projektams padės ir VIPA bei EIB pasirašyta sutartis, pagal kurią VIPA valdomai „Energijos efektyvumo finansavimo platformai“ suteikiama pirmoji 12,5 mln. eurų paskolos dalis iš 25 mln. numatytos skirti sumos.

„Kaip rodo EIB patirtis, visų pirma įgyvendinant JESSICA iniciatyvą Lietuvoje, siekti energijos efektyvumo yra neabejotinai naudinga“, - sakė EIB viceprezidentas Alexanderis Stubbas. „Mes dažnai to nesuvokiame, tačiau renovavus pastatus arba įdiegus efektyvesnį apšvietimą, galime padaryti didelę įtaką mūsų sunaudojamos energijos kiekiams. Manau, kad šios platformos veikla, ne tik pagerins gyvenimo kokybę ir sumažins išlaidas gyventojams, bet ir suteiks galimybę dabartinėse klimato kaitos diskusijose kelti aktualų energinio efektyvumo didinimo klausimą“.

Projektą taip pat remia Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), nes suteikta EIB paskola bus naudojama palaikyti Energijos efektyvumo finansavimo platformą, taip siekiant skatinti ir finansuoti energijos vartojimo efektyvumo modernizavimo projektus visoje Lietuvoje bei sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir sąskaitas už energiją.

Europos Sąjungos komisaro Vytenio Andriukaičio nuomone: „Labai svarbu, kad mes savo kasdieninę aplinką ir verslą orientuotumėme į XXI amžių, kai kalbame apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sukeliamas problemas. Labai džiaugiuosi, kad Junckerio planas prisideda prie pirmosios Lietuvoje energijos efektyvumo finansavimo platformos veiklos. Tikiuosi, kad šios platformos finansuojami projektai ne tik padės Lietuvai pasiekti jos tvarumo tikslus, bet ir bus pastebimi eiliniams vartotojams, kuriems sumažės sąskaitos už energiją. Laimės visos šalys.“

Komanditinę ūkinę bendriją „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ VIPA įsteigė kartu su ESO. EIB skiriami 12,5 mln. eurų yra vienas iš platformos finansavimo šaltinių. Į šią platformą tikimasi pritraukti ir daugiau investuotojų.

„Tikimės, kad platformos plėtra dar labiau paskatins Lietuvos įmones kurti tvarią ateitį per aplinkai palankios energijos gamybos ir efektyvaus energijos vartojimo didinimo projektų įgyvendinimą. Tai padės užtikrinti mūsų šalies energetinę nepriklausomybę, spartins inovacijų plėtrą, didins konkurencingumą“, – sako Mindaugas Keizeris, ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

„Energijos efektyvumo finansavimo platformos“ lėšomis finansuojamas energijos vartojimą mažinančių priemonių diegimas pramonės įmonėse, viešojo sektoriaus bei transporto projektuose. Per platformą projektų finansavimui prieinamos tiek Lietuvos investuotojų, tiek ir tarptautinių finansų institucijų lėšos.

Džiaugiamės partneryste su EIB bei ESO plečiant energijos efektyvumo finansavimo platformos galimybes ir kviečiame visus juridinius asmenis prisijungti prie energijos efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimo Lietuvoje bei teikti paraiškas į Energijos efektyvumo finansavimo platformą dėl paskolų, skirtų energijos efektyvumui didinti ir gaminantiems vartotojams“ - sako VIPA generalinis direktorius Gvidas Dargužas.

Papildoma informacija

Apie VIPA: Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), tai 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigta finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos statusą.

Mūsų veiklos tikslas – finansuoti valstybei svarbius projektus, kurių reikia rinkai arba (ir) tuos, kuriems finansavimas ribotas ar neoptimalus. VIPA teikia paskolas, garantijas už grąžinamąsias investicijas arba įgyvendina panašias priemonės, finansuojamos nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų, ar finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų). VIPA per valdomus fondus ir finansines iniciatyvas sėkmingai prisideda įgyvendinant klimato kaitos sušvelninimą ir didinant energinį efektyvumą viešosios infrastruktūras (ar viešojo intereso) objektuose.

Apie EIB: Europos investicijų bankas (EIB) – nepriklausoma Europos sąjungos narių įsteigta ilgalaikio skolinimo institucija, teikianti paskolas ir garantijas investiciniams projektams įgyvendinti. Daugiausiai dėmesio skiriama smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurių projektams energijos, transporto ir aptarnavimo sektoriuose įgyvendinti per 5 pastaruosius metus, skirta daugiau nei 1,1 mlrd. EUR. paskolų ir garantijų.

Apie EFSI: Šis susitarimas tapo įmanomas dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) paramos. ESIF yra Europos investicijų plano, žinomo kaip „Junckerio planas“ įrankis. ESIF parama padidina EIB grupės galimybes finansuoti tuos investicinius projektus, kurie pagal Junckerio plano kriterijus skatina ES konkurencingumą ir sukuria naujas darbo vietas. „Junckerio plane“ dėmesys sutelkiamas į investicijų skatinimą kuriant darbo vietas ir augimą, racionaliai naudojant naujus ir esamus finansinius išteklius bei formas, šalinant kliūtis investicijoms ir teikiant techninę pagalbą projektų įgyvendinimui.

Apie ESO: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, kad tinklai būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. Bendrovė, efektyviai valdydama infrastruktūrą, siekia įgalinti energetikos rinkos konkurenciją. ESO taip pat yra garantinis elektros ir dujų tiekėjas, užtikrinantis nenutrūkstamą energijos tiekimą šalies vartotojams. Bendrovė rūpinasi daugiau nei 125 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijomis, eksploatuoja per 9 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.

Kontaktiniai asmenys pasiteiravimui:

VIPA: Žilvinas Kačiuška Tel. 8 5 203 46 61 El. p. z.kaciuska@vipa.lt

EIB: Tim Smit, Tel +352 691 286423 El.p. t.smit@eib.org

ESIF: Siobhan Millbright, Tel. +32 0 229 57361 El. p. siobhan.millbright@ec.europa.eu

ESO: Valentas Neviera, tel. 8 670 25997, El. p. valentas.neviera@ignitis.lt