Susitarimai su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2020 m. spalio mėn. LR energetikos ministerija, AB Ignitis grupė ir AB Energijos skirstymo operatorius pasirašė susitarimą dėl energijos sutaupymų (nuoroda į pranešimą). Susitarime išvardintos energijos taupymo iniciatyvos, kurias įgyvendindama ESO padės šalies gyventojams ir verslui iki 2030 m. sutaupyti 1,6 TWh energijos.

Susitarime numatyta, kad ESO pati arba per kitus asmenis įgyvendins energijos vartojimo efektyvumo priemones, kurios padės sutaupyti energijos galutinių vartotojų įrenginiuose ir objektuose. Svarbiausia susitarime numatyta energijos taupymo priemonė – išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos diegimas, tačiau vien ja nebus apsiribojama. „Ignitis grupė“ ir ESO taip pat galės inicijuoti ir dalyvauti kituose projektuose, taip pat deklaruoti ir kitų grupės įmonių pasiektus energijos sutaupymus.

2020 m. spalio mėn. „Ignitis grupė“, ESO, „Ignitis“ ir „Ignitis gamyba“ su Energetikos ministerija  su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Bendrovės įsipareigojo šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais taip padedant vartotojams mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Pagal susitarimą 2021-2030 m. Bendrovės įsipareigojo informaciją apie efektyvų energijos vartojimą teikti savo interneto svetainėse, skelbti energijos taupymo patarimus spaudoje ir spaudiniuose, klientams teikti palyginamąsias analizes kartu su energijos taupymo patarimais bei konsultuoti verslo klientus apie rinkoje esančias energijos švaistymo mažinimą skatinančias priemones.

Daugiau informacijos rasite paspaudę: ESO - šią nuorodą; „Ignitis“ – šią nuorodą; „Ignitis gamyba“ – šią nuorodą.