Susitarimai su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2017 m. spalio mėn. Energetikos ministerija ir ESO pasirašė susitarimą dėl energijos sutaupymų (nuoroda į pranešimą). Susitarime išvardintos energijos taupymo iniciatyvos, kurias įgyvendindama ESO padės šalies gyventojams ir verslui iki 2020 m. sutaupyti 1,6 TWh energijos.

Pasirašytu susitarimu ESO numato diegti priemones, didinančias energijos vartojimo efektyvumą galutiniams vartotojams, bet nesukeliančias papildomos finansinės naštos. Svarbiausios ESO energijos taupymo priemonės – investicijos į infrastruktūrą, išmanioji apskaita ir gaminančių vartotojų plėtros skatinimas.

ESO 2019 m. spalio mėn. su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Bendrovė įsipareigojo šviesti ir konsultuoti garantinio tiekimo vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais taip padedant vartotojams mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Pagal susitarimą 2019 ir 2020 m. ESO įsipareigojo informaciją apie efektyvų energijos vartojimą teikti savo interneto svetainėje, skelbti energijos taupymo patarimus spaudoje ir spaudiniuose, klientams teikti palyginamąsias analizes kartu su energijos taupymo patarimais.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.